ZZP en hypotheek:
dát is volgens velen
een lastige combinatie